PUBLICZNA OBRONA PRAC DYPLOMOWYCH ARCHITEKTURY POLITECHNIKI SZCZECIŃSKIEJ

- Przemysław Biryło - "miejsce sztuki OFFicyna" - projekt architektoniczny zagospodarowania oficyny przy ul. Lenartowicza 3-4 w Szczecinie.
- Tomasz Flejterski - "Polistruktura - aleja Jedności Narodowej, ul. Wielkopolska, ul. Niedziałkowskiego"
Promotor obu prac: prof. dr hab. inż. arch. Adam Szymski
Prawdopodobnie pierwsza w historii kierunku Architektury PS pozauczelniana, prawdziwie publiczna obrona prac dyplomowych, z udziałem wielu zaproszonych gości spoza architektonicznego "podwórka", w tym również mass mediów. Pretekstem dla owej dyslokacji był pomysł prezentacji dyplomu Przemysława Biryło bezpośrednio w przestrzeniach, które przekształcał w projekcie. Obrony przerodziły się w otwartą dyskusję, prowokowaną różnorodnością spojrzeń zarówno wśród samych architektów jak i pozostałych uczestników. Choć formalna z założenia, uwolniona z uczelnianej oczywistości prezentacja ta stała się kolejną manifestacją Grupy Nieformalnej

dodane:: 1998-12-01