„∏:PRIVATE IMPACT”

Festiwal Sztuki Żywej „∏: Private Impact” to międzynarodowy festiwal zdarzeń artystycznych, dziejących się w rzeczywistym miejscu i czasie. Służy on stworzeniu eksperymentalnej sceny sztuki żywej (performance, muzyka, teatr, film, teatr, dziaania multimedialne), na której będą realizowane wspólne projekty artystyczne.
 
Projekt pogłębia więzi interpersonalne, zacieśnia współpracę pomiędzy odmiennymi kulturowo środowiskami, pozwala efektywniej wykorzystać potencjał twórczy i intelektualny, sprzyja wychowaniu świadomego odbiorcy i kreatywnego uczestnika zjawisk artystycznych. Jeden z najważniejszych elementów festiwalu – część warsztatowa – pogłębia te relacje o stosunek mistrzowie-uczniowie. Dodatkowe zmieszanie narodowości uczestników zajęć ma wpływać na integrację wrażliwych młodych ludzi z obszaru przygranicznego. W ten sposób pogłębione zostaną więzi nawiązujące się przy innych polsko-niemieckich imprezach kulturalnych (Kontrapunkt, Okno itd.).
 
 
 
 
π

private impact

live art festival

festiwal sztuki żywej

7-17.10.2005

Świnoujście

Szczecin

Berlin

 

organizator / organizer

Stowarzyszenie OFFicyna, Szczecin

współorganizatorzy i partnerzy / co-organizers and partners

New Media Art Project Network – Agricola de Cologne (D)

International Art Expo – Luca Curci (I)

Kim Kang – OASIS project (KR)

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Urząd Miasta Świnoujście

 

 

mecenasi / patrons

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Miasto Szczecin

Konsorcjum Gastronomiczne Golema i Partnerzy

festiwal jest częścią Roku Polsko-Niemieckiego / this festival is a part of the Polish-German Year

 

miejsca / venues

Szczecin, miejsce sztuki OFFicyna, ul. Lenartowicza 3-4

Szczecin, Muzeum Narodowe, Wały Chrobrego 3

Świnoujście, Koszary Sztuki, ul. Wojska Polskiego 1/8

Świnoujście, Centrala - scena, ul. Armii Krajowej, 3

Berlin, AktionsBank, Chausseestraße 128 (Berlin-Mitte)

 

 

program / programme

7-9.10.2005 (piątek-niedziela / Friday-Sunday)

Świnoujście, Centrala-Scena

10-14.10.2005 (poniedziałek-czwartek / Monday-Thursday)

Szczecin, Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej

Szczecin, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej

15-16.10.2005 (sobota-niedziela / Saturday-Sunday)

Szczecin:

15-16.10.2005 (sobota-niedziela / Saturday-Sunday)

miejsce sztuki OFFicyna

15.10.2005 (sobota w nocy / Saturday night)

Szczecin, Muzeum Narodowe

17.10.2005 (poniedziałek / Monday)

Berlin, Aktionsbank

 

 

dyrektor festiwalu / manager of the festival

Bartosz Wójcik

kuratorzy festiwalu / festival curators

Antoni Karwowski

Andrzej Pawelczyk

 

artysci / artists

Futo Akiyoshi/J

Jeffery Byrd/USA

Luca Curci/I

BBB Johannes Deimling/D

Petra Deus/D

Adva Drori/IL

Florian Feigl/D

Jaro Gawlik/PL

Bernardo Giorgi/I

Anja Ibsch/D

Elżbieta Kalinowska/pl

Anna Kalwajtys/LT

Antoni Karwowski/PL

Michał Kosakowski/A

Andrzej Pawelczyk/PL

Tamar Raban/IL

Jonathan Skinner /GB

Stephan US/D

Otmat Wagner/D

Bartosz Wójcik/PL

 

 

π young

Marion Ritzmann /CH

Katya Mora /D

 

 

 

π five

Międzynarodowy przegląd krótkich, trwających do 5 min, filmów video inspirowanych sztuka live art. Zaprezentowane zostanąprace wybitnych przedstawicieli gatunku – 56 artystów z 18krajów.

 

International review of short movies (up to five minutes) that are based on live art. There are presented works of 56 well known artists from 18 countries.

π night

Nocna prezentacja performance i multimediów w przestrzeni ekspozycyjnej Muzeum Narodowego w Szczecinie. Oprócz strawy dla ducha, biedzie również cos dla ciała. Jest to kolejne działanie miejsca sztuki OFFicyna i Muzeum Narodowego na bazie umowy o stałej współpracy.

 

 

Night presentation of performance art and multimedia in the exposition room of the National Museum in Szczecin. Apart from art presentations there will be also a chance to entertain the body. It is sequent action of the place of art OFFicyna and the National Museum based on the agreement of a constant cooperation.

π young

Program towarzyszący festiwalowi. Przed prezentacjami profesjonalnych artystów odbędą się występy młodych artystów z obszaru sztuki żywej, zaproszonych przez kuratorów festiwalu. Biedzie to dla nich szansa zaistnienia w profesjonalnym świecie artystycznym, a dla publiczności kolejne cenne doświadczenie live art. Artyści ci pochodzą z Polski i Niemiec.

 

An accompanying program of the festival. Ahead of the presentation of professional artists young artists, invited by the curators of the festival, will have a chance to perform in the area of live art. For young artists it is a chance to come into being in the live art world and for the audience another valuable experience.

 

 

π!

Spotkania informacyjno-edukacyjne w szkołach wyższych Szczecina, popularyzujące sztukę żywą. W Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej oraz na Wydziale Architektury Politechniki Szczecińskiej odbędą się prezentacje projektu ”∏ Private Impact” przy współudziale Bartosza Wójcika, Antoniego Karwowskiego i Andrzeja Pawelczyka.

 

Informative-educational meetings popularizing live art in academies in Szczecin. In the Academy of Applied Arts and in Civil Engineering and Architecture Faculty of Szczecin University Of Technology presentations of the project "? Private Impact" with participation of Bartosz Wójcik, Antoni Karwowski and Andrzej Pawełczyk will take place.

 

π guest

W każdej edycji festiwalu kuratorzy zapraszają wybitna postaćuosabiająca idee sztuki żywej. W tym roku gościć będziemy Elżbietę Kalinowska, której dorobek artystyczny biedzie można zobaczyć podczas wystawy, a porozmawiać z sama autorkabędziemy mieli szanse podczas spotkania tuz po wystawie.

 

In every edition of the festival curators invite a prominent figure personifying the idea of life art. This year we will entertain Elїbieta Kalinowska, whom artistic achievements will be presented at the exhibition. There will be also a chance to talk with the author just after the exhibition.

 

π café

Podczas trwania festiwalu będzie funkcjonowała kawiarnia – miejsce spotkań i dyskusji, w której biedzie można wypocząć i zrelaksować się, a także wymienić poglądy z występującymi artystami i pozostałymi uczestnikami festiwalu.

 

During the time of the festival there will be run a cafe - a place of meetings and discussions, where a man can take rest and relax and also exchange ideas with performing artists and other participants of the festival.

 

 

π talk

Otwarte spotkania z krytykami i artystami podczas dyskusji i seminariów, odbywających się każdego wieczora. Dająmożliwość nabycia dodatkowej wiedzy, poszerzenia horyzontów i zacieśnienia więzi społecznych.

 

Every evening after numerous presentations there will be a chance to satisfy an appetite for knowledge during discussions and meetings with participation of artists. Open meetings with critics and artists give a chance to obtain supplementary knowledge, widen horizons and tie social bonds.

 

 

π workshop

Warsztaty dla młodzieży polskiej i niemieckiej w grupie 15-20 uczestników. Festiwal Sztuki Żywej „∏ Private Impact” jest jedynym festiwalem w Polsce o tak silnym profilu edukacyjnym (Łukasz Guzek). Młodzież podczas wspólnych zajęć z artystami uczy się wyrażać siebie poprzez sztukę, otwiera się na noweśrodki wyrazu artystycznego, kierując zupełnie nowe oblicze otaczającej nas rzeczywistości.

 

Workshops for 15 to 20 young in people. Live Art Festival ' Private Impact' is a unique festival in Poland with such a strong educational profile (Łukasz Guzek). During the practical with artists youth learns how to express through art, opens for new means of artistic expressions, creates totally new surface of the outward things. Workshops provide strong emotions, from melancholy to euphoria, which automatically integrate participants.

 

dodane:: 2005-10-09