WIECZORY I PORANKI PERFORMANCE - MARCIN BERDYSZAK

 

 W swoich pracach Berdyszak wskazuje na nieadekwatność dotychczasowych mechanizmów poznania, zacierając granice między tym, co naturalne, a tym, co sztuczne, między prawdą a iluzją. Używa przedmiotów codziennego użytku, sztućców, zastawy stołowej, a także owoców: świeżych bananów, cytryn, jabłek i pomarańczy, oraz ich plastikowych atrap, które stają się medium, za pomocą którego mówi o życiu i śmierci, iluzji i rzeczywistości, przemianie i trwaniu, o zacieraniu się granic między bytami rzeczywistymi a ich podobiznami, między modelem a kopią, światem realnie istniejącym a jego obrazem.

dodane:: 2005-01-01