LUMINACJE - WERNISAŻ INSTALACJI DANUTY DABROWSKIEJ - WOJCIECHOWSKIEJ

Kolejna instalacja artystki w miejscu sztuki OFFicyna. 
 
Danuta Dąbrowska ponownie zaprezentowała swą niezwykłą umiejętność w nawiązywaniu osobistego,  intymnego kontaktu z otoczeniem wizualnym. Artystka przetwarza pospolite doświadczenia optyczne z zaskakującą  prostotą i oryginalnością zjawiska. Różnorodne tworzywa, po jakie sięga, i konteksty, w których lokuje swoje prace, łączy wspólna strategia partycypacji w kreatywnej naturze rzeczy, uczestnictwa opartego na partnerskiej postawie wobec złożoności i niezwykłości uniwersum zjawisk.
Oprócz malarstwa i instalacji dominującym środkiem wyrazu w twórczości Dąbrowskiej jest fotografia.
W obrębie zainteresowań artystki istotne miejsce zajmują obrazy wyłowione czujnymi czułym okiem z najbliższego otoczenia. Nie tyle jednak dominanty zurbanizowanej ikonosfery czy żywioł ludzki, ale zmarginalizowane detale, zaledwie didaskalia głównego nurtu wydarzeń.
 
Uchwycone kątem oka fragmenty, dzięki artystycznemu przetworzeniu, przeistaczają się w fantomatyczne wizerunki, będące już nie tyle odwzorowaniem rzeczywistości,  co „balsamującym czas” śladem pamięci, majaczeniem kształtu i poetycką metaforą.
Magda Lewoc fragment tekstu z publikacji towarzyszącej międzynarodowej wystawie „Metropolis” Muzeum Narodowe w Szczecinie 2005.
dodane:: 2006-09-01