KNAF - PARTYTURA

Leszek Knaflewski
Pokaz dźwiękowy zrealizowany w Klubie XL oraz miejscu sztuki OFFicyna przy współpracy Galerii Amfilada.

dodane:: 1999-05-01