Adres siedziby statutowej

Stowarzyszenie OFFicyna

ul. Lenartowicza 3-4

71-445 Szczecin, Polska