MUZEUM NIEBUSZEWA - WERNISAŻ WYSTAWY

Niebuszewo to kulturalnie zaniedbana dzielnica robotnicza w mieście z budująca się na nową tożsamością. Po wojnie zmuszeni byli tam mieszkać Niemcy przed wysiedleniem, był to także teren historycznej gminy żydowskiej oraz miejsce osiedlania polskiej społeczności żydowskiej po 1945 roku. W tej dzielnicy działa Miejsce Sztuki OFFicyna.
Ślady życia miejskiego Niebuszewa (urzędowy orzeł bez korony, niemiecki kufel wykopany w parku, kabel nieczynnej centrali telefonicznej) zmieszane zostały  z owocami działań artystycznych w OFFicynie (prace Piotrowskiego, Antoniego Karwowskiego, Pawła Kwaśniewskiego). Integralną część kolekcji stanowiły historie tych przedmiotów.
 
 

 

added:: 2006-05-01