SILENT DIALOGUE – WARSZTATY BUTOH, RYUZO FUKUHARA

Ryuzo Fukuhara to tancerz butoh, który od 1987 współpracuje z najwybitniejszymi twórcami tego japońskiego tańca. Prowadzi dzialalność indywidualna oraz warsztaty, promujac butoh jako istotną część japońskiej duchowości. 
 
 
BUTOH - kontrkulturowa forma teatru tańca współczesnego, która narodziła się w Japonii  na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Nazywany "Ankoku butoh" - tańcem ciemności, butoh zrywa z kanonami tradycyjnej sztuki (nie tylko japońskiej). Powstał w atmosferze buntu wobec dominacji kultury euro-amerykańskiej. Taniec ten, odwołujący się do starych wierzeń, obrzędów i ludowej estetyki brzydoty (chociaż inspiracją były także ekspresjonizm i koncepcja teatru okrucieństwa Antonin'a Artaud'a), sam w sobie jest świętem i rytuałem wyzwalającym wewnętrzną energię i eksplorującym mroki podświadomości.”
Limen the body theater.
added:: 2006-03-01