"BY WALK TRAFFIC SHOTS LONDON" - WYSTAWA KONRADA WESOŁOWSKIEGO

Wernisaż wystawy fotografii Konrada Wesołowskiego „By walk traffic shots London”
 
Konrad Wesołowski urodził się 8 listopada 1981 r. w Gdańsku, od 19 lat mieszka w Szczecinie. Studiuje na czwartym roku architektury na Politechnice Szczecińskiej. Uczestnik kilku zbiorowych wystaw fotograficznych w Polsce. „By walk traffic shots London” jest jego pierwszą wystawą w Szczecinie i zarazem pierwszą indywidualną.
 
Londyn jest początkiem serii ukazującej wielkie metropolie oczami przechodnia. Tematem nie są miejsca powszechnie znane z przewodników turystycznych, ale zwykli ludzie na tle miejsc zdarzeń, na które w biegu między jedną stacją metra a drugą nie zwraca się uwagi. By a walk to próba odczuwania struktury miejskiej w sytuacjach, w których spędzamy olbrzymią część czasu: w metrze, w pociągu, na ulicy czy w barze, to próba utworzenia obrazu miejsca, które zwykle odczuwamy podświadomie, bez większej analizy. Jest to również próba odpowiedzenia na pytanie, jak wygląda zależność między kulturą i tradycją danego miejsca a powszechną globalizacją, co jest trendy” i ile dorobku kulturowego jest na sprzedaż.
added:: 2003-11-01