"ŚWIATŁO PRZESTRZENI. ŻYCIE W ARCHITEKTURZE"

Prezentacja w Muzeum Narodowym
Druga część architektonicznego projektu miejsca sztuki OFFicyna "Światło przestrzeni". Wystawa, którą otwarto po raz pierwszy w Warszawie w marcu 2000 r. prezentuje kilkadziesiąt obiektów uznanych za najlepsze przykłady współczesnej architektury miejskiej w Polsce, znajdujące się w granicach 8 największych miast kraju (min. w Szczecinie) i zrealizowane lub ukończone w latach 1989 - 1999. 
Konkurs "Życie w Architekturze" składał się z edycji lokalnych i edycji ogólnopolskiej. W edycjach lokalnych plebiscytów "Ulubieńców miast 1989-1999" wybierali sami mieszkańcy, a najlepsze obiekty w poszczególnych kategoriach profesjonalne jury. Następnie w etapie ogólnopolskim nowe jury dokonało wyboru obiektów uznanych za "najlepszych wśród najlepszych" w skali kraju.
Wystawa połączona jest z promocją wydawnictw MURATORA. Patronat medialny nad imprezą ma GAZETA WYBORCZA.
added:: 2001-10-01