"SZTUKA W PROCESIE" - KONTRAPUNKT 2001

"SZTUKA W PROCESIE" - KONTRAPUNKT 2001
- Ofelia niewinnie w wodzie stracona - sztuka teatralna
- Marsal Marsal - sztuka teatralna
- Gra - performance (J. Lipczyńśki, A. Rek, P. Klimek, P. Klimek)
- Tryptyk Wiedeński - Bartosz Wójcik
OFFicyna współorganizowała XXXVI Ogólnopolski Przegląd Teatrów Małych Form Kontrapunkt 2001. Miejsce sztuki wygrało konkurs na realizację sztuki teatralnej ("Ofelia niewinnie w wodzie stracona" w reżyserii Tatiany Malinowskiej-Tyszkiewicz). Jej prezentacja miała miejsce w Teatrze Współczesnym w ramach festiwalu. Poza pokazem konkursowym OFFicyna zaprezentowała program towarzyszący w ostatnim dniu festiwalu pod szyldem "Sztuka w procesie". W tych ramach przedstawiona została sztuka "Marsal Marsal", ubiegłoroczna produkcja miejsca sztuki, wystawa "tryptyk wiedeński - tablica środkowa" z multimedialną prezentacją Bartosza Wójcika, oraz również interdyscyplinarny w artystycznych środkach wyrazu performance Piotra Klimka, Pawła Klimka, Agnieszki Rek i Jerzego Lipczyńskiego "Gra".
 
XXXVI Ogólnopolski Przegląd Teatrów Małych Form
Szczecin 2001
 
Po raz 36-ty w Szczecinie odbyła się impreza mająca już swoje stałe miejsce w kalendarium ważnych wydarzeń 
miasta i teatralnych wydarzeń o randze ogólnopolskiej. Po raz pierwszy OFFicyna zaproszona została 
do współudziału w tej imprezie i to od razu w czterech różnych aspektach:
 
prezentacji wyprodukowanego w 1999 roku spektaklu "Marsal Marsal" Jose Sanchis Sinisterry 
w reżyserii Tatiany Malinowskiej-Tyszkiewicz i w wykonaniu Konrada Pawickiego http://www.kontrapunkt.pl/arch_xxxvi/xxxvi_marsal.htm
 
wystawy "Tryptyk wiedeński - tablica środkowa" Bartosza Wójcika http://www.kontrapunkt.pl/arch_xxxvi/xxxvi_tryptyk.htm
 
performance'u "Gra" w wykonaniu Jerzego Lipczyńskiego, Agnieszki Rek, Pawła Klimka i Piotra Klimka,http://www.kontrapunkt.pl/arch_xxxvi/xxxvi_gra.htm oraz 
 
spektaklu festiwalowego p.t. "Ofelia w wodzie niewinnie stracona" wg. Tekstów Renaty Litwinowej http://www.kontrapunkt.pl/arch_xxxvi/xxxvi_ofelia.htm


 
 
Kontrapunkt is a theatre festival happening in Szczecin already for 36 years. It is recognized as one of the important events in cultural 
calendar of Polish theatre. In 2001 OFFicyna was for the first time invited to participate in the festival on four different platforms:
to present the play "Marsal Marsal" by Jose Sanches Sinisterra 
(directed by Tatiana Malinowska, perfomed by Konrad Pawicki) - our very first theatre production from 1999 http://www.kontrapunkt.pl/arch_xxxvi/xxxvi_marsal.htm
 
to host an exhibition "Tryptyk wiedeński - tablica środkowa" by Bartosz Wojcik http://www.kontrapunkt.pl/arch_xxxvi/xxxvi_tryptyk.htm
 
to produce a performance "Gra", created and later performed by Jerzy Lipczynski, Agnieszka Rek, Pawel Klimek and Piotr Klimek, and finally http://www.kontrapunkt.pl/arch_xxxvi/xxxvi_gra.htm
 
to produce and perform a new theatre piece "Ofelia niewinnie w wodzie stracona" ("Ophelia doomed innocently in the water") based on Kira Muratowa,
directed by Tatiana Malinowska and performed by the team: Grazyna Madej, Magdalena Myszkiewicz, Konrad Pawicki and Paula Soltowska http://www.kontrapunkt.pl/arch_xxxvi/xxxvi_ofelia.htm
 
 
 
Strona Festiwalowa / The Kontrapunkt Website (in Polish) http://www.kontrapunkt.pl/
 
added:: 2001-03-01