"KINO OFF"

Projekt kinowy "OFF" spełniał funkcję wychowania artystycznego oraz rolę edukacyjną. W kilkugodzinnych blokach prezentowane były koncerty, produkcje stricte artystyczne, monografie oraz filmy długometrażowe z zakresu historii sztuki (głównie XX w.), awangardy kulturalnej oraz na ogólnie wysokim poziomie artystycznym.
 
Projekt był autorskim przedsięwzięciem Mariusza Marszala i Marka Pietkiewicza.
added:: 2001-03-01