Summary of off-workshop season 2010 - 17.12 - Culture's observatory

Prezentacja dokonań uczestników warsztatów, które odbyły się pod egidą stowarzyszenia w 2010 r. Mogliśmy obejrzeć prace i działania: foto, video, filmowe, muzyczne, dźwiękowe, performatywne, multi- i intermedialne. Warto zaznaczyć, że w wielu przypadkach autorzy poszczególnych prac mieli okazję po raz pierwszy zaprezentować swój dorobek przed szerszą publicznością.

added:: 2010-12-17