Elin Andreassen: Trondheim Verft AS - 03-08.07 - Exhibition in Szczecin adobe 2016, Lentz's Villa.

Wystawa składała się z fotografii prezentujących pustoszejące przestrzenie upadającej stoczni w Trondheim oraz sylwetek jej pracowników. Andreassen na realizację projektu poświęciła dwa lata. Fakt prezentacji Trondheim Verft ASw Szczecinie był tym ciekawszy, że narzucał analogie związane z sytuacją obu portowych miast Trondheim i Szczecina, gdzie niegdyś przemysł stoczniowy stanowił sztandarową gałąź gospodarki, a obecnie jest głównym zagadnieniem lokalnego dyskursu polityczno-rewitalizacyjnego. 

Ellin Andreassen ukończyła Narodową Akademię Sztuki w Bergen w Norwegii. Jej prace mają swe korzenie w relacjach społecznych i strukturach władzy, często związanych z jej północnonorweskim pochodzeniem. Poza indywidualnymi pracami, współtworzyła projekty z innymi artystami, a także historykami, pisarzami i muzykami.

added:: 2010-07-03