Promotion and presentation of unusual newspaper in place of art OFFicyna

Prezentacja działalności Warsztatów Dziennikarskich

Warsztaty mają charakter spotkań otwartych dla miłośników pisania,  chcących opisywać ciekawe wydarzenia z dzielnicy Niebuszewa oraz redagować gazetę„ Niebuszewiak”.

added:: 2007-05-01