Milczarnia – the spatial installation - Leszek Szczasny

Milczarnia – instalacja przestrzenna - Leszek Szczasny  

Organizacja przestrzenna Leszka Szczasnego to dwa pomieszczenia, z których pierwsze zdominowane jest przez słowa, koncepcje, teorie, drugie zaś to właściwa "milczarnia". Całość stanowi miejsce poczęstunku – tekstami poświęconymi fenomenowi milczenia oraz samym milczeniem. Projekt prezentowany był wcześniej m.in. w „lokalu_30” Zuzanny Janin. Prezentacja jest nie tylko wystawą przeznaczoną do odbioru kontemplacyjnego, ale powstaje każdorazowo poprzez obecność widzów. Samo działanie zaciera granicę pomiędzy wystawą a performance.

Autor jest absolwentem politologii i filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikował m.in. w „Aspektach filozoficzno-prozatorskich”.  

 
added:: 2007-04-01