DROGA - LESZEK MĄDZIK - SPEKTAKL TEATRU LALEK PLECIUGA I UCKERMÄRKISCHE BÜHNEN SCHWEDT

Widowisko jest częścią większego projektu "Wizualnego ponadgranicznego teatru Leszka Mądzika”.
Spektakl realizowany jest zgodnie z preferowaną przez artystę formę teatru bez słów. Jak sam twierdzi, źródłem milczenia w jego spektaklach jest głębokie przeświadczenie, iż istnieją dziedziny ludzkiej rzeczywistości, które nie poddają się słowu. A mówiąc o nich, nieuchronnie je kaleczymy i zniekształcamy. Opowiadać o nich możemy jednak stosując odpowiednie środki artystycznego przekazu, które jako jedyne pozwalają oddać ich głębię i prawdę.
added:: 2006-04-01