OGÓLNOPOLSKI PRZEGLAD TEATRÓW MAŁYCH FORM KONTRAPUNKT NOC PERFORMERÓW

artyści: 
- Władysław Kaźmierczak / Ewa Rybska
- Hollywood Leather (Christopher Hewitt / Florian Feigl)
- Jörn Burmester / Bartosz Wójcik
 
Od kilku lat miejsce sztuki OFFicyna poszerza formułę OPTMF Kontrapunkt. Imprezy towarzyszące festiwalowi, przygotowywane przez OFFicynę, oferowały w latach ubiegłych performance, wystawę multimedialną, koncert muzyki trudnej. W tym roku propozycja m/s OFFicyna jest silnie sprofilowana tematycznie.
 
W przestrzeni ośrodka zrealizowane zostaną w trakcie festiwalu warsztaty rzeźbiarskie dla młodzieży polskiej i niemieckiej, pod kierunkiem Herberta Wieganda. Poza tym m/s OFFicyna oferuje międzynarodowy wieczór sztuki performance.
Noc Performerów jest pierwszą edycją prezentacji performance towarzyszącej OPTMF Kontrapunkt. Stanowi on próbę ukazania zjawiska sztuki performatywnej publiczności teatralnej na festiwalu o silnym osadzeniu w tradycji, prezentującym raczej klasyczne oblicze sztuki teatralnej. Stąd prezentacja performance art dobrana została przekrojowo, choć w minimalnym wymiarze. Trzy gatunkowo rozbieżne pokazy prezentują szeroką gamę sztuki żywej. Prezentujący artyści nieprzypadkowo pochodzą z różnych krajów, posiadających różnorodne tradycje performance.
dodane:: 2005-04-01