NATURA|E RERUM

artyści:
 
- absolwenci Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie
- studenci Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
 
Czy sztuka odnosi się do życia, czy się mu użycza, czy też życie jest pragmatyczne, a sztuka jedynym polem autentycznej wolności jednostki? Kompozycja określająca funkcjonalizm, albo czysta forma wypełniająca treść lub pokrywająca jej brak?
Wystawa natura|e rerum to prezentacja najlepszych prac dyplomowych Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie i projekty studentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi - prace multimedialne, obiekty, rzeźby, projekty wielowątkowe - zajmują się tą kwestią w opozycji do siebie: 
studenci ASP Łódź tworzą sztukę w oderwaniu od rzeczywistości, rzeczy natury (natura rerum) kształtujące rzeczywistość nas otaczającą; studenci WSSU Szczecin zaś produkują rzeczy doczesne (naturae rerum), przedmioty dostosowujące się do rzeczywistości zastanej - nawet jeśli modelują ją swoimi wizjami.
dodane:: 2001-12-01