SYBARIS 2001 - IV BAŁTYCKIE BIENNALE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

 
miejsca prezentacji:
- Muzeum Narodowe,
- Zamek Książąt Pomorskich,
- Galeria Amfilada,
- Galeria Entazis,
- Centrum Handlowe King Cross,
- miejsce sztuki OFFicyna.
Podczas IV Bałtyckiego Biennale Sztuki Współczesnej Sybaris 2001 organizatorzy pragnęli zapełnić przestrzenie galerii i miejsc publicznych w Szczecinie przedmiotami artystycznymi, zmysłowymi i intrygującymi, profesjonalnie i starannie wykonanymi, choć nieskrępowanymi jakimikolwiek ograniczeniami gatunkowymi. 
Według intencji organizatorów ich wizualna hiperatrakcyjność ma być przyciągającą uwagę maskę, pod którą kryje się ambiwalencja świadomości rozpiętej między biegunami optymistycznej afirmacji a egzystencjalną troską i społecznym krytycyzmem.
Lech Karwowski, kurator
 
I.
"777"
Projekt "777" to międzynarodowy projekt artystyczny łączący sztukę Szczecina i Kolonii (odległą o 777 km). Współcześni twórcy polscy (Tomasz Brejdak, Jolanta Brejdak, Antoni Karwowski) oraz niemieccy (nieformalna grupa młodych twórców skupiona wokół Manfreda Hammelsa) stworzyli wspólnie autorską prezentację obiektów, instalacji przestrzennych (min. zasilanych energią słoneczną) i kolaży, połączonych akcjami performance.
 
II.
"KUNSTBAUWERK 2001 - ART BEYOND LIMITS"
Zyskujący na coraz większym prestiżu międzynarodowym coroczny projekt warsztatów sztuki współczesnej "kunstbauwerk - art beyond limits", organizowany przez Kunstbauwerk e.V. (z siedzibą w przygranicznej miejscowości Vierraden w okolicy Schwedt), zaprosił w tym roku do udziału 14 artystów z kilku krajów europejskich:
- Bernd Aury (St.Denis, Paryż/Berlin) - malarstwo, fotografia
- Gustavo Mendez / Robert Knestel (Wiedeń, Austria) - instalacja, performance
- Dorothee Ann Daly (Irlandia) - obiekty
- Mariajo Narbona Saez (Hiszpania) - instalacja, fotografia
- Carolina Tomas (Hiszpania) - obiekty, fotografia
- Markus Epha (Berlin/Monachium, Niemcy) - fotografia, tekst
- Ingrid Kerma (Berlin/Londyn) - malarstwo
- Tia Schmidt (Niemcy) - obiekty, video
- Zuzanna Skiba (Niemcy) - malarstwo, obiekty
- Peter Stückenschneider (Niemcy) - obiekty z farby
- Jolanta Brejdak (Polska) - obiekty, instalacje
- Agata Zbylut (Polska) - fotografie, performance
- Antoni Karwowski (Polska) - obiekty, performance
- Andrzej Pawelczyk (Polska) - performance
Warsztaty odbyły się od 22. czerwca do 1. lipca 2001 r. w Vierraden. Towarzyszyły im pokaz teatralny, noc filmów krótkometrażowych, koncert, teatr performance, odczyt o sztuce w przestrzeni granicznej oraz internetowa aukcja dzieł sztuki. 
Efekty warsztatów pokazane zostały w berlińskiej galerii pussy gallore art gallery w Berlinie, aktionsgalerie w Berlinie oraz w miejscu sztuki OFFicyna w Szczecinie. Prezentacja szczecińska kunstbauwerk - art beyond limits oraz 777 zaprezentowane zostały jako wystawy towarzyszące IV Bałtyckiego Biennale Sztuki Współczesnej Sybaris 2001.
 
 
BALTIC CONTEMPORARY ART BIENNIAL
SYBARIS
SZCZECIN, 26.10 - 25.11.2001
 
 
The Fatal Attraction of Civilisation
The art of the turn of the century was a distinctive mixture of hedonistic decadence, vital and metaphysical sybaritism, religious syncretism influenced by both Christian mysticism and pagan mysteries and esotericism, and a deep rooted longing for the brave new world of social utopia.
 
It would be difficult to deny that a hundred years later this singular hedonism seems to be emerging once again. It is not the former aristocratic and sophisticated decadence, though. The colourful world of today's art. can rather be associated with flashy and gaudy gadgets from the supermarket, commercials, and pop culture. Art galleries and other public places are full of eye-catching, showy and enjoyable products that come right from the world of limitless consumption.
Is that just a bitter criticism of consumer society ideology? Or is it just an attempt to embrace the global supermarket of ideas and goods? Is it a fascination of the superficial rejecting the depth that is supposedly responsible for all the bloody ideologies of domination? Perhaps it is the emanation of the desires of transgressing one's boundaries that had never been fulfilled and realised. Or is that an attempt to quiet down the cries of the overpowering boredom breaking into the world of the apparent satisfaction? Maybe that is why the benefactors of our civilisation who do not have to struggle for survival any more must complain about the nothingness of our culture.
Or, perhaps, and this may seem even more probable, nowadays , just like a century ago, in the early days of modernism, the era of manifold interpretations, all of the above explanations are just as valid and can be used interchangeably.
The organisers of the IV Baltic Biennial of Contemporary Art in Szczecin wish to put on display in the space of the galleries and other exhibitions in Szczecin sensual, intriguing, professional and carefully crafted art objects without limiting themselves with any restrictions of the form or genre.
It is the intention of the organisers to make this visually hyper-attractive presentation a kind of a mask under which there is a hidden ambivalent awareness of the optimistic affirmation and the existential concern and social criticism.
Lech Karwowski
 
dodane:: 2001-10-01