ARCHITEKT NIE NA MIEJSCU - MAREK SIETNICKI

Współautorzy prezentowanych prac:
- Przemysław Biryło
- Michał Kołodziejczyk
- Miłosz Raczyński
- Artur Mystkowski
- Bartosz Podgórski
- Jacek Opaluch
- Tomasz Flejterski
Co jest jeszcze nie na miejscu? Lubię centrum Szczecina z lat 60' (Wyzwolenia, Malczewskiego, Odzieżowa). Szkoda mi stalowych witryn i zabudowywanych (niegdyś wolnych) parterów, używam wtedy słowa "kretyn" w odniesieniu do autorów tych przebudów - co jest nie na miejscu. Współpracuję z prof.
     
Szymskim (któremu za współpracę niniejszym dziękuję) - w Szczecinie to też jest nie na miejscu.
Marek Sietnicki
Wystawa projektów, prac konkursowych, dyplomowych i warsztatowych, których autorem lub współautorem był Marek Sietnicki, architekt, asystent w Zakładzie Teorii i Metodologii Projektowania Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Szczecińskiej.

dodane:: 2000-01-01