MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRÓW TAŃCA BUTOH EX...IT '99

Termin 18-22 sierpnia 1999 r. 
Miejsce
- Centrum Sztuki Schloß Bröllin (Niemcy)
- Teatr Kana (Szczecin)
- OFFicyna miejsce sztuki (Szczecin)
- Teatr ORPH (Berlin)

Charakter imprezy
Międzynarodowy Festiwal Sztuki organizowany we współpracy z niemieckim Centrum Sztuki Schloß Bröllin, poświęcony inspiracjom japońskim teatrem tańca butoh w kulturze zachodu. W Festiwalu weźmie udział kilkudziesięciu artystów z całego świata, którzy oprócz prezentacji spektakli prowadzić będą zajęcia warsztatowe oraz pracować nad wspólnym projektem, \V którym wezmą udział także muzycy, plastycy i artyści multimedialni. W ramach Festiwalu odbędzie się również sympozjum połączone z pokazami i projekcjami filmów oraz wystawy plastyczne i fotograficzne.
"Ex...it" odbywa się jednocześnie w Bröllin (Meklemburgia), Berlinie i Szczecinie.

Organizatorzy
- Stowarzyszenie Teatr Kana Uniwersytet Szczeciński pl. Piotra i Pawła 4/5 70-521 Szczecin
tel/fax: 4330388; 4341561
- Centrum Sztuki Schloß Bröllin
Schloß Bröllin - Multimedialne Centrum Kultury założone przez członków trzech eksperymentalnych grup teatralnych: RA.M.M. Theaterart Berlin, tatoeba -Theatre Danse Grotesque, POPE (pommem Performance).
Działania Schloß Bröllin odbywają się dwukierunkowo: z jednej strony praca badawcza w c zakresie sztuki eksperymentalnej, z drugiej zaś działania socjokulturalne, nakierowane na mieszkańców regionu (pokazy, wystawy, festiwale, warsztaty dla młodzieży).
Schloß Bröllin stara się kontaktować ze sobą artystów i ludzi związanych z kulturą zainteresowanych wszystkimi dziedzinami sztuki, pochodzących z różnych krajów Europy i świata - celem tych działań jest nawiązanie intensywnej współpracy pomiędzy twórcami, producentami, organizatorami i pomysłodawcami projektów, zajmującymi się niekomercyjną działalnością artystyczną.
- Stowarzyszenie OFFicyna miejsce sztuki
     
Patronat
- Rada Miejska w Szczecinie

Partnerzy
- Uniwersytet Szczeciński
- SZCZECIN-EXPO Biuro Promocji
- Studio Projektowe - Janusz i Mirosława Poślednik

Taniec Butoh
Teatr butoh -japoński taniec nowoczesny -powstał w latach 50-tych, jako wynik poszukiwań nowych form ekspresji. Jego twórcy: Tatsumi Hijikata i Kazuo Ohno zanegowali zarówno własną tradycję (kabuki, bunraku, no) jak i sprzeciwili się masowej kulturze zachodu (wyraźne są u nich wpływy niemieckiego ekspresjonizmu, a także szkoły Mary Wigmann). Taniec przestał być dla nich umownym, skodyfikowanym znakiem - stał się sposobem bezpośredniego, totalnego wyrażania siebie -drogą do podświadomości.
Brzydota, groteskowość, prowokacyjna erotyka połączona z symboliką rozkładu i śmierci - wszystko to służyło jak najpełniejszemu ukazywaniu ludzkiej osobowości, w jej wielowymiarowości i skomplikowaniu. Ciało w butoh staje się tekstem, zapisem ludzkiego doświadczenia odkrywanym przez ruch, Butoh jest formą teatru magicznego, inspirowanego rytuałami szamańskimi. Jest jednocześnie teatrem tradycyjnym, łączącym taniec, muzykę i maskę, nawiązującym do japońskiego tańca śmierci Jest to teatr namiętności, gestu, jest również nazywany tańcem ciemności (Ankoku Butoh). Tancerz staje się medium swojego wnętrza, poddaje swoje ciało uprzedmiotowieniu. Punktem wyjściowym jest bieda, połączenie z ziemią i śmierć. Tancerze butoh ucieleśniają .często w swoim tańcu dusze zmarłych, którzy byli im bliscy i nadają im poprzez ruch nową postać.
"Rany których doznaje ciało, zabliźniają się i zostają uleczone. Wewnętrzne rany, rany duszy, trzeba znosić i je w sobie zachowywać, ponieważ to doświadczenie przemienia się w radość lub smutek, w materiał poezji, która może zostać wyrażona nie słowem lecz ciałem "
(Kazuo Ohno)

EX...IT '95 i EX... IT '99
Ex...it '95 był pierwszym sympozjum butoh i projektem tańca w Schloß Bröllin.
Okazało się wtedy że butoh oddziałuje na europejską scenę taneczną i jak duże znaczenie ma on jako metoda wyrazu - dusza.
Ex...it '99 zajmował się tytułowym pojęciem -wyjście jako symbol zmian w epoce przejściowej: u progu nowego tysiąclecia.

Forum Pracy
Choreografowie i tancerze spotkali się w Schloß Bröllin z artystami z innych krajów często po raz pierwszy .Prezentowali metody pracy z pomocą materiałów, krótkich performance' ów demonstracyjnych i podczas codziennego wspólnego treningu, który był prowadzony zamiennie przez różnych choreografów.
W drugim tygodniu organizowany był dla ok. 40 zainteresowanych równoległy trening.
Celem było zbadanie wpływu jaki wywiera butoh na sztukę w Europie, zarówno w warstwie teoretycznej jak i praktycznej.
Warsztat zakończył się wspólnie zrealizowanym przedstawieniem.

Program
Forum pracy - 01.08- 14.08.99
Warsztat - 08.08- 15.08.99
Prezentacja końcowa -13.08- 14.08.99
Tournee zaproszonych gości, aktorów i choreografów - 18.08.-29.08.
Teatr Kan a (Szczecin) - 18.08 -22.08 godz. 20.00
Teatr ORPH (Berlin) - 20.08- 23.08 godz. 21.00, - 26.08- 29.08 godz. 21.00

Program Pokazów w Szczecinie -18-22 sierpnia
OFFicyna Miejsce Sztuki
środa 18.08. godzina 21.00.
Prezentacje kilkudziesięciu artystów uczestniczących w warsztatach w Schloß Bröllin. Pokazy były efektem ich kilkunastodniowej pracy.

Teatr Kana
czwartek 19.08. godzina 20.00. Yuri Nagaoka (Japonia)
KOKORO DANCE Barbara Bourget (Kanada)
piątek 20.08. godzina 20.00.
Arthur Kuggeleyn (Holandia/Niemcy) Mari Lima (Portugalia)
sobota 21.08. godzina 20.00
Itto Morita (Japonia) i Mika Takeushi ( Japonia)
niedziela 22.08,
Shinichi M. Koga (Japonia/USA)
Imre Thormann (Szwajcaria/Japonia)
IMRE THORMANN (Szwajcaria/Japonia)

Po nieudanej karierze leadera kapeli punkowej, poświęcił się długoletniemu studiowaniu sztuk walki: aikido, kun g fu, tai-chi, taekwon do (w 1987 zdobyła mistrzostwo Szwajcarii). W 1990 roku zamieszkał na stałe w Tokio - nastąpił 7-letni okres nauki butoh z mistrzem Kazuo Ohno i Noguchi Thaiso (praca z ciałem wg zasad natury).
MARI LIMA (Portugalia)
Po kształceniu tanecznym w Europie (taniec nownoczesny, balet, Graham, Conningham) przeniosła się do Japonii, gdzie przez dwa lata studiowała zarówno tradycyjną sztukę teatru jak i butoh u Kazuo Ohno. Obecnie pracuje nad różnymi projektami performance.
KOKORO DANCE Jay Hirabayashi (Kanada) ma doktorat z filozofii buddyjskiej, trenuje taniec nowoczesny, balet i contact-improvisation, Wspólnie z Barbarą Bougrget i innymi artystami założył grupę EDAM (eksperymentalny taniec i muzyka), a następnie Organ Butoh "KOKORO" (po japońsku: serce, dusza i duch). Taniec KOKORO łączy z powodzeniem sztukę Wschodu i Zachodu i kreuje estetykę "Post-Butoh". KOKORO działa obecnie w Kanadzie, USA i Europie.

Barbara Bourget.(Kanada), zanim założyła wspólnie z Jay Hirabayashi EDAM i KOKORO trenowała i tańczyła w balecie "Royal Winnipeg" i "Les Grand s Ballets Canadiens". Pracuje jednocześnie nad wieloma różnymi produkcjami i nurtami sztuki, współpracując z najwybitniejszymi mistrzami tańca butoh.
YURI NAGAOKA (Japonia)
Urodziła się w Tokio, tam też uczył się baletu. Jednocześnie studiowała butoh u takich mistrzów jak Akira Kasai i Kazuo Ohno. Obecnie jako samodzielny artysta tworzy liczne
performance'y, które są regularnie pokazywane w Europie.

ITTO MORRITA (Japonia) z wykształcenia jest profesorem socjologii zachowań - od 1988 r. zajął się tańcem butoh. Działał 3 lata w grupie "Arurtai" i gościnnie u Kanoko Rata. W 1995 założył razem z Mika Takueschi duet butoh "GooSayTen", który działa w Japonii- Ponadto uczy psychosomatycznej metody tańca butoh na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym.
ARTHUR KUGGELEYN (Hol/Niem)
Reżyser, aktor, tancerz, choreograf, działacz teatru RA.M.M.

dodane:: 1999-08-01