π PERFORMANCE INTERMEDIA FESTIVAL

 
π Performance Intermedia Festival to międzynarodowy festiwal zdarzeń artystycznych, dziejących się w rzeczywistym miejscu i czasie. Służy on stworzeniu eksperymentalnej sceny sztuki żywej (performance, muzyka, teatr, film, teatr, działania multimedialne), na której zrealizowano wspólne projekty artystyczne. To czwarta edycja festiwalu (pierwsza edycja projektu o nazwie „Private Impact” odbyła się jako impreza towarzysząca Bałtyckiemu Biennale Sztuki Współczesnej „Extra Strong Super Light” w 2003 r., druga pod nazwą Festiwal Sztuki Żywej „PerForma” w 2004 r., trzecia, poszerzona edycja projektu nosiła nazwę Festiwalu Sztuki Żywej „π Private Impact”).
 
Performance jest formą otwartą, nieskrępowaną normami estetycznymi. Jest to akcja o określonej strukturze, rozbudowana o użycie dodatkowych rekwizytów, oparta na działaniu artysty. Performance zakłada osobiste wykonanie „dzieła” przez autora i bezpośredni przepływ energii między performerem a uczestniczącą w akcji publicznością. Wykreowana sytuacja generuje szereg intensywnych, doznawanych w codziennym życiu przeżyć i emocji. Odkrywa dotąd niedostępne obszary postrzegania i realizacji rzeczywistości.
 
Podczas tegorocznej edycji zobaczyć można było prezentacje uznanych europejskich artystów gatunku performance, multimediów i muzyki:
 
π guest
W każdej edycji festiwalu kuratorzy zapraszają wybitną postać uosabiającą ideę sztuki żywej. W tym roku gościem honorowym był wybitny twórca międzynarodowej sceny sztuki żywej Agricola de Cologne. Jego dokonania artystyczne zostały przybliżone uczestnikom festiwalu w części projekcyjnej i warsztatowej.
 
π night
Nocna prezentacja performance i multimediów w przestrzeni ekspozycyjnej Muzeum Narodowego w Szczecinie. To kolejne działanie miejsca sztuki OFFicyna i Muzeum Narodowego na bazie umowy o stałej współpracy.
 
π five
Projekt „π five” to przegląd krótkometrażowych filmów, trwających ok. 5 min, operujących w obszarze sztuki żywej.
 
π talk
Każdego wieczora po licznych prezentacjach można było wziąć udział w dyskusji z udziałem artystów. Otwarte spotkania z krytykami i artystami dają możliwość nabycia dodatkowej wiedzy, poszerzenia horyzontów i zacieśnienia więzi społecznych.
 
π young
Program towarzyszący festiwalowi. Przed prezentacjami profesjonalnych artystów odbyły się występy młodych artystów z obszaru sztuki żywej, zaproszonych przez kuratorów festiwalu.
 
π workshop
Warsztaty z zakresu performance i intermediów dla młodzieży polskiej i niemieckiej.
 
π café
Podczas trwania festiwalu funkcjonowała kawiarnia – miejsce spotkań i dyskusji, w której można było wypocząć i zrelaksować się, a także wymienić poglądy z występującymi artystami i pozostałymi uczestnikami festiwalu.
 
dodane:: 2006-10-01