DZIEŃ NIEBUSZEWA

Coroczna jednodniowa impreza artystyczno-społeczna. Poprzez użycie wątków historycznych i kulturowych dzielnicy, Dzień Niebuszewa integruje mieszkańców z OFFicyną oraz sztukę współczesną ze społeczeństwem. Rozrywka dla szerokiego kręgu odbiorców konfrontowana jest z profesjonalną sztuką, oferując unikatowe doznania estetyczne i ważną wiedzę o własnym miejscu.

Jest działaniem miejsca sztuki OFFicyna, które proklamowało miejsce sztuki Niebuszewo. Impreza składała się z wielu elementów, stanowiących konglomerat nowatorskich działań rozrywkowych i interwencji artystycznych na wysokim poziomie.

Tegorocznej edycji towarzyszył przemarsz orkiestry dętej, spektakl performance (oba w przestrzeni publicznej dzielnicy), biesiada dla mieszkańców przy ulicy Lenartowicza, niezwykła podróż tramwajem. Elementy scalające całość stanowiła wystawa dotycząca dzielnicy oraz gazeta „Niebuszewiak”.

dodane:: 2006-09-01