Szczecin European Film Festival

Szczecin European Film Festival (SEFF), więcej niż festiwal filmów dokumentalnych.

Szczecin European Film Festival to festiwal o wysokiej randze artystycznej, któremu wsparcia nie zawahały się udzielić m.in. Unia Europejska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RFN. Jego stałymi współorganizatorami są tak poważne podmioty, jak publiczny nadawca Telewizja Polska TVP, Uniwersytet Szczeciński, Województwo Zachodniopomorskie, Miasto Szczecin.

Szczecin European Film Festival to wydarzenie filmowe, forum spotkań i kooperacji w sferze filmu bezpośrednio na granicy polsko-niemieckiej.
 
Organizatorem Szczecin European Film Festival jest Stowarzyszenie OFFicyna. Program festiwalu realizowany jest w partnerstwie z polsko-niemiecką siecią organizatorów i prezentowany w Szczecinie/Polska oraz w kilku miejscowościach w Polsce i Niemczech.
 
Profil Szczecin European Film Festival odnosi się do najnowszych tendencji rozwoju artystycznej obróbki obrazu i dźwięku. W centrum zainteresowań festiwalu stoi formalne przekraczanie granic odnoszące się do percepcji rzeczywistości – szczególnie takie, które otwiera nowe perspektywy. Spektrum to uzupełnione jest obszernym programem towarzyszącym. Paleta sięga od klasyków filmu dokumentalnego aż po nowoczesne eksperymenty z obrazem i dźwiękiem.
 
Obok prezentacji filmowych istotną część i specyfikę naszego festiwalu stanowią dyskusje z udziałem twórców filmowych. 
 
Filmy pokazywane na festiwalu są wybierane przez polsko-niemiecką komisję programową.
Nagrody przyznaje powołane przez organizatorów międzynarodowe jury.
 
"Naszym gościom i widzom życzymy twórczego święta filmowego w Szczecinie!"
 
Bartosz Wójcik – polski dyrektor festiwalu
Claudia Dietrich – niemiecka dyrektor festiwalu
 
 
 
Dowiedz się więcej o poszczególnych edycjach Szczecin European Film Festival:
- 2016;
- 2015;
- 2014.