Workshops "Spotkania u Antoniego" - Chociwel - june-september

Spotkania mieszkańców z Chociwla - osób 50+, w Pracowni Artystycznej. Uczestnicy spotkań zapoznali się z różnego rodzaju dziełami filmowymi oraz oglądali nowatorskie fragmenty performance i video art. Spotkaniom towarzyszyły dyskusje i różnorodne 'zadania' warsztatowe.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu pt. "ARTernatywa #4". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

added:: 2012-08-05