19. European Document Films Festival dokumentART - 07-13.10 - Szczecin/Neubrandenburg

Europejski Festiwal Filmów Dokumentalnych dokumentART jest jednym z ważniejszych festiwali filmowych w Europie. Jego korzenie sięgają 1978 r., a aktualna formuła ukształtowała się na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. Co roku w Szczecinie i Neubrandenburgu spotyka się europejska innowacyjna scena filmu dokumentalnego. Prezentowane są filmy rejestrujące zmiany pomiędzy tradycją i awangardą, dotykające i przekraczające granice gatunku, głównie młodych twórców filmowych, niekoniecznie uznanych na europejskiej scenie. 

więcej:

dokumentart.info

www.facebook.com/dokumentART

added:: 2010-10-07