DZIEŃ NIEBUSZEWA

The Niebuszewo Days - an annual one-day event of artistic and social character. While integrating district dwellers with OFFicyna, The Niebuszewo Days do the same with modern art with the society. Entertainment aimed at all audiences is confronted with professional art offering unique aesthetic experiences and vital knowledge about the neighbourhood people live in.

Jest działaniem miejsca sztuki OFFicyna, które proklamowało miejsce sztuki Niebuszewo. Impreza składała się z wielu elementów, stanowiących konglomerat nowatorskich działań rozrywkowych i interwencji artystycznych na wysokim poziomie.

Tegorocznej edycji towarzyszył przemarsz orkiestry dętej, spektakl performance (oba w przestrzeni publicznej dzielnicy), biesiada dla mieszkańców przy ulicy Lenartowicza, niezwykła podróż tramwajem. Elementy scalające całość stanowiła wystawa dotycząca dzielnicy oraz gazeta „Niebuszewiak”.

added:: 2006-09-01